Entreprenörsskap kortidsminne, kreativitet, långtidsminne, peak, peak företagsutveckling, resultat, strategisk

Meditera för att bli mer strategisk

På företags- och företagarutbildningen PEAK vill vi få resultat. Därför börjar vi med att skapa förutsättningar som hjälper företagaren att bli mer stragetisk. Detta är något som du med fördel kan göra hemma själv. Har du någon gång funderat över när du är som mest strategisk? I vilket ...
Visa fler inlägg