Resurser balans, nystart, rutiner

Fyra tips för nystart

Vill du ha något nytt under 2019? Kanske någon ny rutin? Då kommer här fyra tips till dig 
 
* Fundera över vad som är riktigt viktigt för dig. Det är det som är viktigt för dig som ska vara din rutin. Det kan vara  träning eller att du får vara kreativ en stund varje dag. Det kan vara något du redan gör, eller något som du vill ha in. 
 
* Avsätt regelbunden tid när du gör det som är viktigt för dig. Denna tid ska vara realistisk och hållbar. Passar träningen på morgonen, mitt på dagen eller på kvällen. Funkar tre dagar i veckan, eller är det mer realtistiskt med två? När brukar du vara kreativ. Är din hjärna på hugget redan på morgonen? Eller kommer hjärnan igång först på kvällen? Behöver du vara i något speciellt sinnestillstånd för att göra detta? Ge dig förutsättningar för att lyckas. 
 
* Håll engagemanget uppe. Det är lätt att börja en ny vana när man är full av energi, men vi tappar den lika lätt efter ett par veckor. Hur ska du göra får att hålla engagemanget uppe? Är det lämpligt att regelbundet höja ribban? Fungerar det med mål och delmål? Behöver du stöd och hjälp via andra, poddar eller böcker?
 
* Låt de nya rutinerna infinna sig. All förändring kommer via fördröjning. Det vi gör vecka ett visar sig först vecka fyra - om vi hållit ut med förändringen så pass länge. Det gör att vi med lätthet klarar av både två och tre veckor av nya aktiviteter, samtidigt  som vi förblir den vi alltid har varit. Sedan har den tidigare balansen ruckat sig och vi behöver hitta en ny rutin. Det är kanske fler saker som behöver förändras för att vi ska kunna få det vi vill ha. Tillåt den nya balansen att infinna sig.