Flödet, Reiki andlig utveckling, reiki1, reiki2, reikikurs, reikimaster, reikisteg

Vilket Reikisteg är mest omvälvande?

Alla kurssteg i Reiki har sin vibration och skapar var och en nya möjligheter. Det är som en dörr som öppnas vilken leder till en helt ny värld. Men vilket av stegen är mest omvälvande? Vilket steg ger den största förändringen? 


Svaret är förstås individuellt och beror på deltagarens förutsättningar, tidigare erfarenheter och hur mycket hen har inom sig. 

Men jag tycker nog att det första steget "är der största steget att ta". Innan var världen på ett sätt. Med Reiki steg 1 upptäcker man att man kan påverka mycket själv. Det är lättare än vad man tror att lösa upp tung energi och läkas.  Vipps blir det lättare att slappna av och komma in i ett djupt meditativt tillstånd. Och när man kan det är det lättare att känna in sig själv och den egna intuitionen, vilket gör hela livet lättare. 

Hur var det för dig? Vilker var ditt mest omvälvande Reikisteg?