Entreprenörsskap kortidsminne, kreativitet, långtidsminne, peak, peak företagsutveckling, resultat, strategisk

Meditera för att bli mer strategisk

På företags- och företagarutbildningen PEAK vill vi få resultat. Därför börjar vi med att skapa förutsättningar som hjälper företagaren att bli mer stragetisk. Detta är något som du med fördel kan göra hemma själv.  
 
 
Har du någon gång funderat över när du är som mest strategisk? I vilket sinnestillstånd befinner du dig när du lyfter blicken ifrån det dagliga operativa och ser dig och ditt företag utifrån? Är du stressad och fullt upptagen av en intensiv brandsläckning? Eller är du avslappnad, och kanske till och med tänker på något annat? 
 
Det är extremt vanligt att kreativa idéer kommer vid en annan plats än skrivbordet och vid en annan tidpunkt än mellan klockan 8-17. Idéerna kommer när vi lagar mat. När vi duschar. Strax innan sänggående. De kommer när vi gör något helt annat, när vi promenerar eller befinner oss i helt andra sammanhang.
 
Det som sker när idéerna bubblar är att vi får använda hela vår hjärnkapacitet. Jag brukar använda metaforerna dator och isberg för att beskriva korttidsminnet och långtidsminnet, alltså det undermedvetna. Jag använder metaforer därför att de flesta förstår sig på metaforerna bättre än de tekniska förklaringar.
 
 
 
Det vi går runt och tänker på representerar vårt korttidsminne. Det motsvarar det som ligger i datorns ramminne. Det är inte all vår kunskap, utan endast en liten, liten del av all vår samlade kompetens. Ungefär som toppen på isberget. 
 
När vi ger oss tid att tänka och känna efter, vilket i det flesta fall betyder "inte tänka alls" ger vi hjärnan möjlighet att sortera de tankar som ligger i ramminnet och konsultera långtidsminnet.
 
I långtidsminnet, det undermedvetna, ligger vår samlade erfarenhet. Vad som sker är ungefär:
 
Nu när arbetsdagen är slut passar jag på att rensa skivbordet. Medan jag sätter in blad i pärmar passar jag på att bläddra lite i pärmen. Där hittar jag gamla uppgifter, vilka påminner mig om att frågorna som jag hanterade idag har dykt upp förut, i andra sammanhang. Plötsligt kommer ett minne tillbaka. Det har jag inte tänkt på under flera år, men det är ju liknande fråga. Varför fortsätter dessa att komma? Och vips ser jag en koppling som jag inte sett föut. Då har jag lagt ihop de två situationerna och sett ett mönster som jag inte sett förut. På detta sätt har jag fått en strategisk idé."
 
Med andra ord. När vi inte tänker alls skapar vi förutsättningar för att använda en större del av hjärnan än "bara" vårt korttidsminne. Vi använder inte bara kunskapen i ramminnet, utan även den kunskap som ligger samlad i hårddisken. Vi använder inte bara kunskapen i toppen av isberget utan tar vara på all kunskap i hela isberget. 
 
Det finns en anledning till varför vi säger att vi behöver "sova på saken" när vi står inför ett problem. När vi aktiverat frågan behöver vi få släppa våra tankar, så att vi kan tänka bättre. Och det är det som sker när under natten. 
 
När man har sett skillnaden i kvalitét på de idéer som uppstår när man är stressad och endast använder korttidsminnet gentemot när man är avslappnad och använder långtidsminnet blir man lite bortskämd, och börjat tycka att de det förstnämnda alterantivet nästan är ett tidsslöseri. 
 
På Inner Peace by Känsla stillar vi oss alltid för att få tillgång till hela vår samlade kunskap, och inte bara en liten bråkdel av den. På företags- och företagarutbildningen PEAK stillar vi oss på morgonen, med hjälp av meditation, eftersom det är ett funktionellt, snabbt och enkelt sätt att landa i sig själv. Det kan kanske tilläggas att vi alltid arbetar med Reiki samtidigt, vilket gör meditationen avsevärt mycket lättare då Reikin skapar en genväg till det djupavslappnade tillståndet. 
 
Tycker du inte om att meditera har jag glada nyheter. Det finns fler sätt att nå samma tillstånd och fortfarande få alla fördelar. Du kan ta en promenad, skotta snö, fiska, köra bil eller skoter, färglägga mandalas eller något annat montont som gör att tankarna obehindrat kan komma och gå som de önskar. 
 
Och det bästa av allt är att du inte behöver göra fler saker för att få tid att vara strategisk! De flesta av oss har redan "dödtid". Glädjs av denna tid. Ta den till vara. Det finns en anledning till varför lek får barnens hjärnor att utvecklas, och den bygger på samma princip. Vår hjärna behöver "bara få vara" för att kunna smälta dagens intryck och minnas gobitarna. 
 
Finns det någon slags mindset som gör att du tar vara på tiden "att bara vara?"
 
PS! Om du vill ha draghjälp till det djupavslappnade tillståndet är du varmt välkommen på Känslas specialité. KänslaBehandlingen med Reiki och andlig avläsning. Du hittar din tid på Känsla.nu